Jolanda Tuma (1970) is vrijgevestigd geestelijk verzorger.

Ze is geboren en opgegroeid in Friesland, en sinds 1990 woonachtig in Groningen. Na een periode van 15 jaar in de biologie, de natuurwetenschappelijke en de farmaceutische wereld te hebben rondgelopen, nam de vraag naar de zin van het leven een steeds grotere plek in. Om zich hier meer in te verdiepen ging zij theologie studeren aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden (afgestudeerd in 2004) en enkele jaren later Geestelijke Verzorging aan de Rijksuniversiteit Groningen (afgestudeerd (cum laude) in 2011), waarna zij als geestelijk verzorger is gaan werken in de psychiatrie en ouderenzorg bij Lentis (Geestelijke Gezondheidszorg Groningen en Zuidlaren). 

Sinds 2013 werkte Jolanda voor de Protestantse kerk in Nederland in combinatie met geestelijke verzorging in de thuissituatie.  Daarnaast heeft zij veel ervaring in het begeleiden van nabestaanden en het voorgaan in afscheidsceremonies. Tevens heeft zij zich in de afgelopen decennia veel bezig gehouden met mystieke tradities en bijbehorende teksten.

Momenteel is zij werkzaam als vrijgevestigd geestelijk verzorger voor mensen in de thuissituatie en aangesloten bij het Netwerk voor Levensvragen in Groningen en Drenthe/Steenwijkerland (www.nvl.nu). 

Jolanda Tuma is lid van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) en staat ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsbewaking Geestelijke Verzorging (SKGV).

'Een belangrijke reden voor mij om zelfstandig te gaan werken als geestelijk verzorger is mijn overtuiging dat geestelijke zorg ieder mens aangaat, ongeacht geloofsovertuiging (binnen-, rand- of buitenkerkelijk) of verblijfplaats (binnen of buiten een zorginstelling). Ruimte bieden aan levens- en/of zingevingsvragen en daarover in gesprek zijn is voor ieder mens heilzaam.'