De vragen naar de zin van het bestaan worden vroeg of laat door ieder mens gesteld. Deze vragen komen vaak op tafel wanneer het leven niet meer gaat zoals je graag zou willen. Bijvoorbeeld door ziekte, verlies, een verandering in je werksituatie of in je relatie met naasten. Vaak lossen die vragen zichzelf wel op, maar soms ook niet. Dan kun je vastlopen en is het goed om je verhaal met iemand te delen. 

Geestelijke zorg kan je helpen om de situatie waarin je bent terecht gekomen te kunnen hanteren. 

Als geestelijk verzorger begeef ik me op het terrein van zingeving. Zingeving heeft te maken met het zoeken naar je identiteit. Deze identiteit is geen vast gegeven maar een dynamisch proces, waarin het woord 'verbinding' een belangrijke rol speelt:

  • Verbinding tussen de huidige situatie, het verleden en toekomstverwachtingen.
  • Verbinding tussen je individuele verhaal en de maatschappelijke / culturele context waarin je staat.
  • Verbinding tussen de beelden (verhalen) die je van jezelf en van anderen maakt.
  • Verbinding tussen je individuele verhaal en de eventuele religieuze of levensbeschouwelijke context.

Je identiteit gaat vaak schuil achter allerlei ideeën. Deze ideeën kunnen betrekking hebben op je zelfbeeld, op de wereld om je heen, op wat je overkomt, en op je eventueel religieuze beschouwing. Door deze ideeën boven tafel te brengen kun je beter zicht krijgen op je eigenlijke identiteit. Dit kan je helpen de situatie waarin je verkeert beter te hanteren.

Dankzij een subsidie van het ministerie van VWS is het sinds 2019 mogelijk om geestelijke verzorging in de thuissituatie kosteloos aan te bieden aan wie ouder is dan 50 jaar. Zie hiervoor www.nvl.nu (Netwerk voor Levensvragen in Groningen en Drenthe).