De Wiede Blik is zowel Gronings- als Friestalig en betekent: de wijde of brede blik. Deze naam heeft betrekking op zowel de oorsprong en huidige leefwereld van de oprichtster van De Wiede Blik (Jolanda Tuma), de locatie,  maar bovenal op de missie en visie van De Wiede Blik.

Jolanda Tuma is geboren en opgegroeid in Friesland en woont sinds 1990 op het Groninger land. Zij voelt zich met beide culturen en naturen verbonden. Tevens is zij breed georiënteerd wat betreft opleiding (biologie, theologie, geestelijke verzorging) en interesse (mystiek, natuur, muziek en stilte).

De Wiede Blik heeft als thuisbasis een plek op het Groninger Hoogeland waar je naar alle kanten wijds uitzicht hebt over de landerijen,de dynamische luchten daarboven en het Wad altijd dichtbij.

De Wiede blik staat voor een wijdse blik op het leven. De Wiede Blik gaat uit van de opvatting dat ieder mens een weg gaat door het leven met hoogte- en dieptepunten en dat ieder mens zo nu en dan een luisterend oor en een doortastende blik van een ander nodig heeft om weer wat meer zicht te krijgen op zichzelf en de situatie waarin hij of zij verkeert.

Missie

Mensen ruimte bieden om in gesprek te zijn en na te denken over levensvragen, al of niet binnen een religieuze context. Mensen ruimte bieden om op een goede wijze afscheid te nemen van een overleden naaste. Mensen ruimte geven om gedurende dag zich te verdiepen in mystieke teksten, vanuit de stilte en omgeven door natuur. De Wiede Blik staat voor respect voor ieders eigen identiteit en hecht grote waarde aan ieders persoonlijke zoektocht door het leven.

Visie

Over 5 tot 10 jaar maakt geestelijke verzorging vanzelfsprekend deel uit van reguliere zorgverlening in de regio Noord Groningen.