Om een indruk te geven hoe pastorale zorg vormgegeven kan worden geef ik hieronder een praktijkvoorbeeld.

Een kerkelijke gemeente is tijdelijk vacant en belt mij met de vraag of ik voor enkele uren per week mij in wil zetten voor het pastoraat in hun gemeente.

In een gesprek met de kerkenraad komen we overeen dat ik voor 4 uur per week mij in zal zetten voor het pastoraat in de gemeente. In eerste instantie zal dit zijn voor zes maanden. Onder pastorale zorg vallen pastorale gesprekken met gemeenteleden, regelmatig overleg met de pastorale werkgroep en wanneer het nodig is, het leiden van begrafenissen of crematies. Ik zal mij voorstellen in een kerkdienst en in het kerkblad. Aangezien uitvaarten veel extra tijd kosten, zullen deze activiteiten apart van de overige activiteiten worden bekostigd.

In overleg met de pastorale ouderlingen wordt besproken op welke wijze ik gemeenteleden zal bezoeken.

Terug