Een belangrijke peiler van een kerkelijke gemeenschap vormt het pastoraat. Het omzien naar elkaar. Voor een deel gebeurt pastoraat onderling, maar een belangrijke rol is weggelegd voor de predikant of pastoraal/kerkelijk werker. Zij zijn opgeleid om de pastorale taak uit te kunnen voeren en nemen daarmee een bijzondere plek in in de gemeente. 

Wanneer een kerkelijke gemeente vacant is, en (tijdelijk) geen predikant of pastoraal werker heeft, vervalt daarmee ook een belangrijk deel van het pastoraat. Als geestelijk verzorger met een pastorale achtergrond ben ik graag bereid uw kerkelijke gemeente tijdelijk te ondersteunen in het pastoraat. Hierbij kunt u denken aan het voeren van pastorale gesprekken met gemeenteleden en/of het ondersteunen van pastorale ouderlingen.

Is er verschil tussen pastorale zorg en geestelijke verzorging?

Het vak geestelijke verzorging is in principe algemeen (niet perse religieus gekleurd) en vindt haar oorsprong in de zorgsector. Bij algemene geestelijke verzorging staat de vraag naar de zin van het bestaan centraal. Voor de een hangt deze vraag naar zin samen met geloof, voor de ander niet. Als geestelijk verzorger sta je open en ben je bekend met beide contexten (gelovig en niet gelovig) en alles wat daar tussen zit.

De pastorale zorg heeft haar oorsprong in de geloofsgemeenschap, waarbij het gelovig perspectief de bindende factor is. In pastorale zorg staat eveneens vaak de vraag naar de zin centraal, maar wordt meer belicht vanuit het gelovig of religieus perspectief, hoewel dit niet het enige perspectief is van waaruit wordt gesproken.

De verhouding tussen pastorale zorg en geestelijke zorg zou je als volgt kunnen uitdrukken:

  • Pastorale zorg heeft haar oorsprong in de geloofsgemeenschap maar het pastorale contact hoeft niet uitsluitend gelovig van aard te zijn.
  • Geestelijke zorg heeft haar oorsprong in de zorginstelling, maar het geestelijk verzorgers contact hoeft niet uitsluitend niet-gelovig van aard te zijn.
  • Pastorale zorg en geestelijke verzorging hebben een grote gemene deler, maar de oorsprong kleurt de nadruk op het gelovig of niet-gelovig karakter van het contact.

Religie

De betekenis van het woord religie hangt samen met zowel het Latijnse woord religere als met het woord religare. Religere betekent 'zorgvuldig en gewetensvol beschouwen'. Religare  betekent 'opnieuw verbinden'. Het gaat dus om beschouwen en – in zekere zin – de verbinding te realiseren. Als geestelijk verzorger probeer ik samen met u uw leven op dit moment te beschouwen en (opnieuw) te verbinden met uw identiteit. Uw identiteit kan gelovig gekleurd zijn of juist niet, of een beetje van beide.

Het belangrijkste is dat we elkaar letterlijk en figuurlijk verstaan en ons samen kunnen bewegen op het vlak van zingeving: 'zin ervaren in het leven' en 'zin hebben in het leven'.

Voorbeelden van pastorale zorg Naar contactgegevens