Overpeinzingen

Gesprek tussen Jiddu Krishnamurti en Mahatma Gandhi.

Krishnamurti moest niets van religie hebben. Hij zei: 'Religie is een vuile bril. Op het moment dat ik bij een religie hoor, zie ik de wereld niet meer zoals die is, want dan kijk ik de hele tijd door die vuile bril. En hoe is die bril zo geworden? Doordat honderden mensen voor mij die bril hebben gedragen. Je kijkt dus door de bril van het verleden naar het heden. Wat je moet doen is die bril weggooien en gewoon de werkelijkheid hier en nu zien zoals die is.' Gandhi antwoordde hem: 'Je hebt wel gelijk, maar vergeet niet dat religie de stok is waar de meeste mensen op steunen om vooruit te komen, die stok kun je niet zomaar weggooien. Dan breng je mensen in grote problemen.' Zo werkt dat voor mij ook een beetje, religie is belangrijk, maar durf vooral ook verder te kijken."

(overgenomen uit een interview met Carlo Leget (theoloog en ethicus) Volzin Maart 2014)