Overpeinzingen

Vanuit mijn functie als dorpkerkambassadeur schreef ik in oktober 2018 een opiniestuk voor Trouw.

Dit artikel is hier na te lezen.Opinie Trouw