Om een indruk te geven wat geestelijke zorg ongeveer inhoudt, wordt hieronder een praktijkvoorbeeld gegeven.

Thuiszorg belt me met de vraag of ik eens langs wil gaan bij mevrouw x.

Mevrouw X is pas ontslagen uit het ziekenhuis. Zij is geopereerd en heeft een stoma gekregen. Mevrouw X woont alleen, haar man is enkele jaren geleden overleden. Met haar kinderen heeft ze goed contact en zij wonen in de buurt. De mensen van de thuiszorg komen meerdere keren per dag om haar te helpen en te verzorgen.

Voordat ze enkele maanden geleden ziek werd was mevrouw zeer vitaal en onafhankelijk. Nu ze terug komt uit het ziekenhuis is alles anders.

De zorg is prima, haar kinderen komen vaak even langs en helpen haar waar mogelijk, maar de overgang van een vitaal en onafhankelijk bestaan naar de situatie waarin ze nu verkeert ervaart ze als zwaar en moeilijk. Het is, zoals ze zelf aangeeft, alsof alle kleur is verdwenen uit haar leven. Hoe hier mee om te gaan? Hoe weer de toekomst tegemoet te gaan?

Als geestelijk verzorger kom ik eens in de maand een uurtje bij haar op bezoek. Ik geef haar ruimte om haar verhaal te vertellen, wat het met haar doet om thuis te zijn. Wat het met haar identiteit doet dat zij niet meer de oude is, en misschien ook niet meer zal worden. Welke gevoelens en emoties dit oproept. Wat doet het met haar ervaring van zin aan het bestaan en zin in het leven. Wat het doet met haar relatie met haar kinderen en haar vriendinnen.

Door ruimte te bieden aan dit gesprek krijgt mevrouw X de gelegenheid om beter zicht te krijgen op de nieuwe situatie waarin ze terecht is gekomen. Als geestelijk verzorger reik ik geen oplossingen aan en heb ik ook geen oordeel, maar probeer samen met haar het leven van dit moment te verkennen en te proberen dit leven opnieuw te verbinden met haar eigen identiteit. Dit kan haar helpen om de nieuwe situatie beter te hanteren.

Terug