De vraag naar de zin van het bestaan en waaromvragen in tijden van crisis (mentaal, fysiek of existentieel), worden door ieder mens gesteld.

De (thuis)zorgverlening biedt met de huidige werkwijze vaak weinig ruimte voor gesprek. Bij intramurale zorg (zorg in ziekenhuis, verpleeghuis etc) is geestelijke verzorging vaak aanwezig, bij extramurale zorg over het algemeen niet. Wie bijvoorbeeld uit het ziekenhuis komt en thuis wordt verpleegd, wordt fysiek geholpen, maar geestelijk niet (professioneel) ondersteund. Geestelijke zorg is echter belangrijk om de situatie waarin men is terecht gekomen te kunnen hanteren. Wanneer een situatie geestelijk beter kan worden gehanteerd, heeft dit vaak positieve gevolgen voor fysiek herstel.

Van oudsher was geestelijke zorg de taak van de dominee of priester. Tegenwoordig ligt dat anders. Ieder mens kent levens- en zingevingsvragen, daar hoef je niet gelovig voor te zijn. Iedereen vraagt zich wel eens af 'waarom overkomt mij dit?' 'hoe kom ik hier door heen?', 'wat is de zin van mijn bestaan?' Als algemeen geestelijk verzorger met een pastorale achtergrond ben ik bekend met verschillende taalvelden. Soms kunnen levensvragen worden gesteld vanuit een algemeen levensbeschouwelijk kader, soms vanuit een religieuze of gelovige context.

Profilering

Als geestelijk verzorger begeef ik me op het terrein van zingeving. Zingeving heeft te maken met het zoeken naar je identiteit. Deze identiteit is geen vast gegeven maar een dynamisch proces, waarin het woord 'verbinding' een belangrijke rol speelt:

  • Verbinding tussen de huidige situatie, het verleden en toekomstverwachtingen.
  • Verbinding tussen je individuele verhaal en de maatschappelijke / culturele context waarin je staat.
  • Verbinding tussen de beelden (verhalen) die je van jezelf en van anderen maakt.
  • Verbinding tussen je individuele verhaal en de eventuele religieuze of levensbeschouwelijke context.

Je identiteit gaat vaak schuil achter allerlei ideeën. Deze ideeën kunnen betrekking hebben op je zelfbeeld, op de wereld om je heen, op wat je overkomt, en op je eventueel religieuze beschouwing. Door deze ideeën boven tafel te brengen kun je beter zicht krijgen op je eigenlijke identiteit. Dit kan je helpen de situatie waarin je verkeert beter te hanteren.

Een praktijkvoorbeeld Naar contactgegevens