Om een beeld te schetsen van wat mijn bijdrage aan een afscheidsproces zou kunnen zijn, volgt hieronder een voorbeeld uit de praktijk.

De uitvaartondernemer belt mij met de vraag of ik de familie Y zou kunnen begeleiden bij het afscheid van de echtgenoot van mevrouw Y. Ik neem contact op met de familie om een afspraak te maken. De volgende dag ga ik naar de familie toe. We ontmoeten elkaar in de huiskamer van dhr en mevrouw Y, waar ook de (volwassen) kinderen aanwezig zijn.

Bij een kop koffie vraag ik hoe het gaat, en vraag naar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Er wordt uitvoerig verteld over wat er is gebeurd, hoe ieder het heeft beleefd. Langzamerhand komt er wat ruimte om na te denken wie Dhr Y was voor Mevrouw en de kinderen, er komen allerlei herinneringen boven. Belangrijke gebeurtenissen, grappige voorvallen, karaktertrekken, samen eten, vakanties, en noem maar op. Dhr Y was actief in de kerk en beleefde veel steun aan de muziek, de liederen die zondags werden gezongen. Hij kwam uit een Nederlands hervormd gezin, en had het vaak over zijn moeder die naar zijn zeggen zeer gelovig was. Van haar heeft hij zijn gevoel voor de schoonheid van de natuur en de muziek meegekregen. De kinderen van Dhr Y vertellen op hun beurt wat dit weer met hen heeft gedaan. En zo komen er allerlei aspecten van het leven voorbij.

Aan het eind van dit gesprek komen we bij het punt van de afscheidsceremonie. We kijken of er al ideeën zijn hoe de ceremonie vorm te geven. Zijn er teksten, een gedicht, muziek, wil iemand een levensschets vertellen, is er gelegenheid voor symboliek etc etc. Wordt het een kerkelijke uitvaart of niet, een begrafenis of crematie?

Aan de hand van alle informatie maak ik een eerste voorstel voor de ceremonie en stuur dit per Email naar de familie. We maken een tweede afspraak om de ceremonie verder voor te bereiden. Ook in dit gesprek komen er weer veel herinneringen boven, nieuwe inzichten, ideeën. Ieder bereidt zich op eigen wijze voor op de ceremonie.

Op de dag van het afscheid ontmoet ik de familie op de plek van de afscheidsceremonie. De stukjes van de puzzel vallen in elkaar en samen geven we vorm aan een waardig afscheid van Dhr Y. Ik heb de leiding tijdens de samenkomst en spreek een overdenking uit op basis van de teksten en de informatie die men mij gaf.

Enkele weken na het overlijden neem ik nogmaals contact op met de familie Y. Als afronding kom ik nog een keer langs. Er is veel gebeurd in de tussentijd en het is goed om dit met elkaar te delen.

Terug