Jolanda Tuma (1970) is vrijgevestigd geestelijk verzorger.

Ze is geboren en opgegroeid in Friesland, en sinds bijna 25 jaar woonachtig in Groningen. Na een periode van 15 jaar in de biologie, de natuurwetenschappelijke en de farmaceutische wereld te hebben rondgelopen, nam de vraag naar de zin van het leven een steeds grotere plek in. Om zich hier meer in te verdiepen ging zij theologie studeren aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden en vervolgens werken als kerkelijk werker in enkele Protestants christelijke kerken. Vervolgens ging zij zich verder verdiepen in de vraag naar de zin van het leven middels de studie Geestelijke Verzorging aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna zij als geestelijk verzorger is gaan werken in de psychiatrie en ouderenzorg bij Lentis (Geestelijke Gezondheidszorg Groningen en Zuidlaren).

Jolanda heeft inmiddels veel ervaring op kunnen doen in het omgaan met levens- en zingevingsvragen, zowel in de Protestantse kerk als in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan in het begeleiden van nabestaanden en het voorgaan in afscheidsceremonies. Momenteel is zij werkzaam als vrijgevestigd geestelijk verzorger en freelance pastor voor het project Kerk in het Dorp (www.kerkinhetdorp.nl). Tevens is zij Dorpskerkambassadeur voor noord Nederland (www.dorpskerkenbeweging.nl).

Jolanda Tuma is lid van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) en staat ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsbewaking Geestelijke Verzorging (SKGV).

'Een belangrijke reden voor mij om zelfstandig te gaan werken als geestelijk verzorger en pastor is mijn overtuiging dat geestelijke zorg ieder mens aangaat, ongeacht geloofsovertuiging (binnen-, rand- of buitenkerkelijk) of verblijfplaats (binnen of buiten een zorginstelling). Ruimte bieden aan levens- en/of zingevingsvragen en daarover in gesprek zijn is voor ieder mens heilzaam.'